No Comments

บริษัทประกัน เลือกใช้ Pentaho, EDB Postgres และ Couchbase ขับเคลื่อนโซลูชั่นหลักสำคัญ

Saurav Mitra | BI and Data Integration Consultant and Architect, Ashnik
Singapore, 14 Jul 2018
Database

by , , Comments Off on บริษัทประกัน เลือกใช้ Pentaho, EDB Postgres และ Couchbase ขับเคลื่อนโซลูชั่นหลักสำคัญ

14-Jul-2018

This is a thai translation to the original blog – Using Pentaho, EDB Postgres and Couchbase to drive domain solution

กรณีศึกษาจากการใช้งานจริง : แอปบน mobile ที่เน้นการใช้งานแบบ offline

นี่คือหนึ่งในลูกค้าของ Ashnik – บริษัทประกันภัยชั้นนำของเอเชีย ซึ่งในขณะนั้นมองหาแนวทางที่จะพัฒนาแอปซึ่งใช้งานได้ทั้งขณะ online และ offline เพื่อตอบสนองความต้องการ ดังนี้:

สามารถทำให้ตัวแทนประกันในพื้นที่เข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวของกับกรมธรรม์ของลูกค้า เพื่ออ่านข้อมูลนั้น และดำเนินงานในแบบ offline ได้

ในขณะเดียวกัน ต้องสามารถ sync ข้อมูลประกันทั้งหมดของลูกค้า ซึ่งเกิดขึ้นจากการดำเนินการของตัวแทนประกันในพื้นที่ในขณะที่ offline นั้น ผสานกลับไปยังศูนย์ข้อมูลได้ เมื่ออุปกรณ์นั้นเชื่อมต่อเครือข่าย online ในภายหลัง

เป้าหมายของโซลูชั่น :

เพื่อจัดเตรียมข้อมูลที่สัมพันธ์เกี่ยวโยงกับลูกค้า ให้ตัวแทนประกันได้ใช้นอกสถานที่ โดยใช้แหล่งข้อมูลจากที่มีในระบบแอปพลิเคชันเดิม ส่งเข้ามาในอุปกรณ์พกพา เพื่อให้ใช้ได้ทั้ง offline และ online

ความท้าทาย :

ในปัจจุบัน ตัวแทนภาคสนามจะต้องพึ่งแอปที่เป็น web based เพื่อดึงข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับกรมธรรม์ลูกค้าของตน และเว็บแอปนี้ยังใช้สำหรับการสมัครทำประกันใหม่ ไปจนถึงการคำนวณรายละเอียดเบี้ยประกันสำหรับระดับอายุต่าง ๆ สภาวะสุขภาพ และวิถีชีวิต ทั้งนี้ ในการใช้บริการแต่ละอย่างเหล่านี้ ตัวแทนประกันจำเป็นต้องเข้าแอปโดยต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งเวลาที่จะต้องรอคอยการ upload และ download นั้นมีนัยสำคัญและ การที่เครือข่ายมีปัญหาบ่อย มักทำให้ต้องเกิดการกรอกเอกสารซ้ำอีกรอบตั้งแต่แรก นอกจากนั้น มาตรฐานประสบการณ์ของลูกค้ายังตกต่ำลง เพราะลูกค้าจะต้องคอยให้รายละเอียดซ้ำแล้วซ้ำอีก ตามนโยบายใหม่ เนื่องจากความสามารถในการดึงข้อมูลจากระบบเดิมเข้ามาผนวกบนเว็บแอปนั้น ยังไม่เคยมีเกิดขึ้น

หนทางแก้ปัญหา :

 Ashnik จึงได้นำเสนอชุดเทคโนโลยีที่จะช่วยจัดเก็บและจัดเตรียมข้อมูลสำหรับอุปกรณ์พกพา โดยใช้ศักยภาพของ Pentaho Data Integration, EDB Postgres และ Couchbase Database Server, Sync Gateway & Couchbase Mobile Lite

วิธีการทำงาน :

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำประกันทั้งหมด ถูกจัดเก็บไว้ในระบบเดิม คือ AS400 และจากตรงนั้น ข้อมูลไหลไปยัง data warehouse ขององค์กร ข%8

0
0

  • Saurav’s vast and global experience spans across Business Intelligence & Visual Analytics, Big Data Management, Data-warehouse, Data Integration, Data Migration, Data Profiling and Data Quality Assurance. Among the technology tools he has expertise in Informatica Power Centre, SAP (BI, BO, and HANA), SQL, Server, Oracle, MySQL and Teradata tools.

More From Saurav Mitra | BI and Data Integration Consultant and Architect, Ashnik :
14-Jul-2018